Doanh nghiệp nhỏ nhận viện trợ 5 triệu USD từ We-FI

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và ngân hàng nhà nước đã thông qua Hiệp định viện trợ không hoàn lại tương đương 5 triệu USD đến từ Quỹ Sáng kiến Tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-FI). Đây là một phần trong kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ của Việt Nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, khoản viện trợ sẽ tài trợ cho Dự án cứu trợ Covid-19 với mục tiêu là khuyến khích các ngân hàng tại Việt Nam tham gia tái cơ cấu những khoản vay hiện thời, đồng thời mở rộng những khoản vay mới cho tối thiểu 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Được biết, nguồn vốn sẽ được giải ngân theo cơ sở ai có hồ sơ trước sẽ được phục vụ trước, vì vậy các ngân hàng sẽ cạnh tranh cật lực, từ đó thu hút vốn cũng như động lực để khẩn trương tìm kiếm những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Hiện tại, đã có 5 ngân hàng tình nguyện tham gia chương trình bao gồm BIDV, ACB, SHB, TPBank và VPBank.

Những lợi ích kinh tế của dự án sẽ góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tránh khỏi nguy cơ bị phá sản, tìm kiếm cơ hội việc làm và tiếp cận tín dụng tại những thời điểm mà ngân hàng giảm cho vay. Dự án này cũng là một phần để bổ sung cho chiến lược bao trùm tài chính của Chính phủ trong việc đảm bảo tối đa quyền lợi cho những người phụ nữ.

We-FI được thành lập bởi 14 quốc gia sáng lập và do Ngân hàng Thế giới quản lý. Quỹ hướng tới mục tiêu huy động hơn 2 tỷ USD nguồn vốn từ các thể chế tài chính quốc tế và thương mại, thông qua đó cải thiện môi trường kinh doanh cho nhóm các doanh nghiệp này.