Doanh nghiệp nhỏ vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn để hồi phục

Sau chính sách giảm thuế suất thu nhập, có vẻ như các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hồi phục của mình.

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, Chính phủ đã thông qua việc giảm 30% thuế TNDN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu ít hơn 200 tỷ đồng. Căn cứ để xác định đối tượng được giảm là căn cứ doanh số bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ trong năm 2020.

Đối với thủ tục xin giảm thuế, cơ quan thuế cần có cơ sở xác định DN không thuộc một trong các đối tượng được giảm thuế sẽ có văn bản thông báo cho DN phải tiến hành nộp đủ tiền thuế chậm nộp dựa trên báo cáo của ngân hàng nhà nước.

Về cơ bản, đây là gói hỗ trợ phù hợp cho các DN nhỏ vừa vừa và cần thiết phải ban hành sớm để giúp các DN có thêm động lực trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn như hiện nay. Thế nhưng, điều nay mới chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhằm cải thiện tình hình của các DN trong bối cảnh như hiện nay. Thực tế, khối doanh nghiệp này đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực, bao gồm chi phí nguyên vật liệu tăng đột biến, hệ thống dây chuyền máy móc tạm dừng hoạt đồng chiếm tới 70%. Họ cũng không thể tạo ra lợi nhuận để nộp thuế và nhận quyền lợi ưu đãi đặc biệt từ nhà nước.

Vì vậy, các doanh nghiệp hi vọng rằng Chính phủ sẽ cân nhắc giảm bớt các loại thuế liên quan khác như VAT, XNK và kéo dài thời gian đóng thuế TNDN.