Tag Archives: Bộ Công thương

300 doanh nghiệp Việt gia nhập vào hệ thống sản xuất tập đoàn đa quốc gia

Thống kê mới nhất từ Bộ Công thương cho thấy, quy mô cũng như năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ở trong nước đang bị hạn chế. Tại Việt Nam hiện nay chỉ có khoảng 1,800 doanh nghiệp tham gia sản xuất phụ tùng và linh kiện. Trong đó chỉ có khoảng gần 20% là gia nhập vào hệ thống sản xuất do các tập đoàn đa quốc gia quản lý.

Dù rằng đây là một nền tảng để công nghiệp hoá, thế nhưng số lượng các doanh nghiệp được thành lập trong lĩnh vực sản xuất này chưa nhiều.

Trình độ sản xuất cũng như công nghệ của doanh nghiệp đều đang từng bước được cải thiện. Đối với các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ yếu xoay quanh linh kiện và các chi tiết tối giản. Ngoài ra, năng lực tổ chức quản lý sản xuất cũng như công nghệ kỹ thuật của các doanh nghiệp ở nhóm này đang còn những hạn chế nhất định. Điều này khiến cho khoảng cách giữa các Tập đoàn đa quốc gia cũng như năng lực đáp ứng của doanh nghiệp sản xuất nội địa còn khá lớn.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ nội địa hoá đối với các ngành điện tử gia dụng đạt từ 30-35% nhu cầu linh kiện, điện tử phục vụ các ngành ô tô xe máy cũng đạt khoảng 40%, tập trung vào việc sản xuất xe máy.

Ở ngành hàng dệt may, tỷ lệ nội địa hoá chỉ đạt 40-45%, vải sử dụng chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu. Đối với ngành da giày và nguyên phụ liệu chiếm 68-75% trong cơ cấu giá thành của giày dép. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm này cũng chỉ đạt khoảng 40-45%.