Tag Archives: Fintech

Tăng tài trợ vốn dành cho DN vừa và nhỏ

Theo kết quả khảo sát 200 nhà đầu tư do Validus Việt Nam vừa công bố, có tới 58,5% các nhà đầu tư đồng ý rằng việc tài trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua nền tảng fintech là một kênh đầu tư hấp dẫn.

Như vậy, đại dịch Covid-19 đã khiến khoảng 55% các nhà đầu tư tham gia đồng ý rằng phải thay đổi chiến lược đầu tư, đa phần sẽ tìm cách để đa dạng hoá danh mục đầu tư của họ đối với các kênh đầu tư thay thế và một bộ phận khác lại đồng ý rằng các khoản đầu tư thay thế có khả năng mang lại lợi nhuận tốt hơn các kênh đầu tư truyền thống khác.

Bảng kết quả cũng chỉ ra rằng, đây sẽ là một kênh tài chính mới dần dần thay thế cho các mô hình tài chính hiện tại, đồng thời cũng là nhân tố quan trọng để giúp thị trường tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong khu vực.

Lý do chính của việc tìm kiếm cơ hội mới chính là đa dạng hoá danh mục đầu tư, trong đó có 79,5% các nhà đầu tư tham gia khảo sát tin rằng dịch bệnh đã khiến cho họ thay đổi chiến lược đầu tư trước mắt cũng như trong thời gian tới.

Song song với việc mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư, tài chính thay thế cho các doanh nghiệp cũng được xem là nhân tố phát triển vững bền cho nền kinh tế thế giới trong tương lai. Xu hướng này rất phù hợp với các DNVVN tại Đông Nam Á, ở nơi mà môi trường cho vay thông qua ngân hàng đang ngày càng bị thắt chặt hơn do điều kiện của kinh tế hiện tại, khiến các DNVVN thiếu đi nguồn tín dụng quan trọng cho hoạt động kinh doanh của mình.