Tag Archives: hỗ trợ vốn tại TP.HCM

Doanh nghiệp nhỏ tại TP.HCM nhận hỗ trợ vốn

Theo kế hoạch triển khai chương trình kết nối các ngân hàng, tổ chức tín dụng diễn ra tại TP.HCM, nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp, nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 sẽ được nhận hỗ trợ nguồn vốn từ thành phố.

Cụ thể, TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho nhóm các doanh nghiệp này tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh dựa trên tinh thần tập trung tháo gỡ vướng mắc, rào cản từ đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy năng lực cạnh tranh. Song song với đó sẽ là công tác tổ chức tín dụng cho vay áp dụng choc ác doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa theo bảng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp cùng nhiều biện pháp khác phù hợp hơn.

Điểm quan trọng nhất đó là doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ phương án để kinh doanh và sản xuất, bổ trợ thêm năng lực và kỹ năng quản lý của doanh nghiệp, đặc biệt là công tác minh bạch hoá tài chính để giúp tăng tỷ lệ được vay hoặc cấp bảo lãnh tín dụng tại Ngân hàng.

Ngoài ra, thành phố sẽ tổ chức thêm các chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp để bổ sung nhóm đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng hơn khi tiếp cận nguồn vốn và dịch vụ ngân hàng.

Báo cáo từ UBND TP.HCM cho thấy, trong năm 2020, tổng dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 167.747 tỷ đồng đối với các lĩnh vực ưu tiên, trong đó đáng chú ý nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa có tỷ trọng chủ yếu, đạt 127.998 tỷ đồng, chiếm 75,4% tổng dư nợ trong nhóm lĩnh vực ưu tiên.