Tag Archives: Phục hồi sau Covid-19

Doanh nghiệp nhỏ cần làm gì để phục hồi sau Covid-19?

Theo khảo sát đánh giá tốc độ của Covid-19 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực vận tải, du lịch và tiểu thương đã phần nào phản ánh được những tác động nặng nề của dịch Covid-19 lên mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu vào đầu ra…

Riêng với các doanh nghiệp ngành du lịch, doanh thu thu quý I/2020 đã giảm 66,93% so với cùng kỳ và hiện đã tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức giảm 73,72% so với năm trước. Ở các doanh nghiệp ngành vận tải, doanh thu quý I/2020 cũng giảm 60,93% so với cùng kỳ, doanh thu tháng 4/2020 đã giảm 55% và đến tháng 5 mặc dù tăng nhẹ nhưng vẫn giảm.

Hầu hết, các doanh nghiệp này đều chịu tác động tiêu cực, số đơn vị mới thành lập ít hơn so với doanh nghiệp phá sản hoặc xin giải thể.

Chính vì vậy, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra các phương án để cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ví dụ như áp dụng các chính sách về tín dụng nhằm tái cấu trúc, đầu tư đổi mới hạ tâng và công nghệ. Hay triển khai thêm nhiều gói hỗ trợ tài chính mang yếu tố bền vững để phục hồi tăng trưởng xanh trong thời gian dài hạn.

Thông qua nhiều cuộc khảo sát quan trọng, đi kèm với nhiều ý kiến tham vấn và phản biện từ các nhà khoa học, nhóm chuyên gia tài chính kinh tế cùng với cơ quan bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện xong báo cáo nghiên cứu. Đây chính là tài liệu quan trọng để đưa ra nhiều giải pháp kịp thời hỗ trợ nhóm các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay, từ đó làm động lực phát triển bền vững để hoàn thành mục tiêu kép mà Chính phủ đã đề ra.