Doanh nghiệp có tiền đề phát triển sẽ được tiếp cận gói hỗ trợ lần 2

Theo quyết định số 32/2020/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 19/10 sẽ nới lỏng gói hỗ trợ lần hai với những quy định cụ thể hơn.

Dựa vào đó, các nhà làm luật đã đưa ra các chính sách phù hợp hơn như cho phép doanh nghiệp được vay vốn trả lương cho người lao động đang tham gia BHXH phải ngừng việc tối thiểu 1 tháng.

Các doanh nghiệp có doanh thu ba tháng đầu năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019, đồng thời doanh thu của quý liền kề trước khi xét hưởng giảm từ 20% trở lên so với cùng thời điểm năm 2019. Tất cả các quy trình sẽ được xử lý nhanh chóng trong vòng 5 ngày và được xem xét cụ thể.

Chính sách tiếp cận cũng dễ dàng hơn với người lao động, chỉ cần nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng liên tiếp đang tham gia BHXH bắt buộc sẽ được áp dụng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp là đơn vị lập danh sách người lao động sẽ thực hiện trong 3 ngày để các cơ quan liên quan theo dõi hỗ sơ.

Về cơ bản, yêu cầu giải ngân gói hỗ trợ lần một đã được tháo gỡ, thế nhưng để lần thứ hai thực hiện có hiệu quả, các chuyên gia kinh tế cho rằng cần phải phân tích rõ mối liên quan giữa các chính sách của Chính phủ, từ đó đưa ra cách hỗ trợ cho sự phục hồi phù hợp nhất với sự phát triển từng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại cũng cần phải tái cơ cấu, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực, doanh nghiệp phải hướng tới công nghệ và có sự phát triển trong tương lai.

Về phía Chính phủ nên có các hình thức hỗ trợ cụ thể với các doanh nghiệp ở các ngành, lĩnh vực và giai đoạn. Có thể ưu tiên hơn tới các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ vì khó có khả năng chống chọi hơn so với những doanh nghiệp lớn.